– Nok er nok, sier velleder Tore Ketil Stårvik.

Det som fikk begeret til å flyte over var da en campingvogneier avskiltet vogna og parkerte den for godt på parkeringsplassen i fjor. Senest for et par uker siden tømte flere bileiere hengerne sine med skrot og hageavfall på parkeringsplassen som fører ned til fugletårnet.

Etter mørkets frambrudd

Ifølge Stårvik er situasjonen på og rundt p-plassen et tilbakevendende og kjent problem for både beboerne, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen.

– Selv etter en tynnhogst for å bedre innsikten til plassen sist høst, registrerer vi nå fortsatt stor aktivitet og dumping av søppel. Samtidig observerer de nærmeste naboene fortsatt annen uønsket aktivitet etter mørkets frambrudd. Politiet er kjent med dette og forsøker å følge opp etter beste evne. En aktivitet som innbefatter alt fra omsetning av narkotika og tyvgods til prostitusjon. Problemet er derfor sammensatt og slik vi ser det omfatter mer enn kun miljøkriminalitet. Både barn, ungdom og voksne i grenda er ikke veldig komfortable ved å passere parkeringsplassen særlig i mørketiden. Vi har som kjent ikke gatelys langs nedre delen av Kjonerudvegen og den uønskete aktiviteten kan derfor stort sett foregå i det skjulte, sier Stårvik.

– Hvordan opplever dere forsøplingen?

– Det er et stort miljøproblem. Latskap og dårlig holdninger er nok dessverre årsaken til at folk tror de kan bruke naturreservat til søppelplass. Jeg forstår ikke at det skal være så lav moral når vi har gode mottaksanlegg for søppel i kommunene. Det koster minimalt å levere på gjenvinningsstasjonene. Hageavfall kan leveres gratis på mottak. Det er nesten ingen begrensning på hva folk kan tillate seg å legge igjen i naturen, sier Stårvik.

Koblet inn Fylkesmannen

Etter den vedvarende situasjonen med søppeldumping og uønsket aktivitet på og rundt p-plassen til fugletårnet i Åkersvika naturreservat i Ottestad, tok Nedre Kjonerudvegen Vel opp saken med Fylkesmannens miljøvernavdeling.

– Vi føler nå at hele plassen påfører oss et så stort ubehag at Fylkesmannen som forvalter må ta ansvar for å bedre situasjonen. Alternativt bør hele plassen stenges og tilbakeføres som en del av naturreservatet. Enkeltbiler kan fortsatt parkere 40 meter lenger bort ved pumpehuset, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00