Ola M. Qvale er tilbake i administrativ ledelse av gjestegården. Han skal sammen med Lisbeth Stenberg Johansen drifte kurs-, selskap og overnattingsbiten framover.

– Når det gjelder selskaper er vi nesten fullbooket i sommersesongen. Den kortsiktige jobben vår nå blir å fylle ordrebøkene med kurs- og konferanseaktivitet for vår-, sommer- og høstsesongen, sier Lisbeth Stenberg Johansen.

Populært blant bedrifter

Ifølge Qvale ønsker bedrifter å komme til det vakre mjøslandskapet.

Tradisjonelt utgjør gjestene til Staur bedrifter, organisasjoner og etater fra Hamar-regionen, men vertskapet ser nå i sterkere grad at bedrifter og spesielt konsernledelsen i større nasjonale selskaper ønsker seg til Stanges indrefilet som har tilnavnet Nordens Toscana.

Qvale tror årsaken er utbyggingen av veg og bane. Reiseavstanden hovedflyplassen på Gardermoen til Staur gård med tog eller kjøretøy er bare cirka en time.

Staur gård deltar i destinasjonsselskapet Hamarregionen Reiseliv (HARR) der de samarbeider for å fylle belegget på gjestegården. Ifølge reiselivssjef Merethe Sandum hadde HARR en Facebook-konkurranse der vinneren fikk to Elton John-billetter og overnatting på Staur. Kampanjen nådde 250.000 personer, 2.600 kommentarer og 500 delinger.

– Engasjementet i sosiale medier er noe av det råeste vi har hatt. Vi har tatt innover oss at sosiale medier er en egen profesjon, sier Sandum og legger til at Frederik Garshol nå er ansatt for å følge opp sosiale medier i 50 prosent.

Styret er i dialog

– Er styret blitt enig med eier om hvilken driftsform Staur gård skal ha i framtida, styreleder Anne Kathrine Fossum?

– Vi snakker med eier om hva slags drift som er aktuell. Vi har ikke landet ennå, men har sett på ulike alternativer fra gjestegård, gårdsdrift til det å bare drive gårdsbruket med utleie av jord og bygninger. Her kan det være ulike varianter. Det vi har sagt er at vi skal drive gjestegården fram til 1. oktober. Gjestegården har aldri vært stengt, sier Fossum.

Staur eies av Landbruks- og matdepartementet. Staten har nedsatt et aksjeselskap som drifter gården.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00