Etter at det er foretatt en grovsiling av 59 forslag fra privatpersoner og utbyggingsaktører, sa planutvalget tirsdag tja til kanskje å vurdere landbruksarealet Maihaugen mellom Ottestadhallen, fylkesveg 222 og Essostasjonen Bessa.

– Å sette over 100 mål landbruksjord i spill, er forferdelig. Det sier Senterpartiets medlem i planutvalget Olav Frang.

– Kjente toner

Planutvalgets leder Eva Søgnebotten, er ikke overrasket over Sps holdning.

– Sp sier det de alltid gjør og nærmest er programforpliktet til å framføre. Nå er arbeidet med kommunedelplanens arealdel i gang, en grundig prosess der alle forslag må ses på i en totalsammenheng for Stange kommunes langsiktige arealstrategi, sier Søgnebotten.

Rådmannen har vurdert alle 59 forslag. 24 innspill anbefales ikke å gå videre med, mens 10 anbefales altså å utredes og vurderes nærmere.

113 dekar i Ottestad

Det mest kontroversielle innspillet er altså Maihaugen /fylkesveg 222 vestover mot skoleområdet inkludert helhetlig vegsystem til et boligområde i forlengelsen av Nordahlvegen ved det tidligere rosegartneriet. Innspillene vil berøre 86 dekar dyrket mark.

Thor Ludvig Løken, leder i Stange Bondelag har denne beskjeden til Stanges folkevalgte:

– Nå bør politikerne besinne seg. Ikke glem det nasjonale jordvernforliket på Stortinget. Vi blir flere og flere folk i dette landet og vi trenger maten vi kan dyrke selv. Bondelaget ønsker å bidra konstruktivt til løsninger, derfor har vi lansert alternative arealer til dyrket mark. Vi har for eksempel spilt inn 58 mål arealer uten landbruksmessig kvalitet, som er skogsmark. Det har man ikke vurdert som interessant å gå videre med.

Bondelagsleder Thor Ludvig Løken er svært skeptisk til å bebygge god matjord.

– Dyrket mark må bevares. Det er så mange andre områder som ikke er matjord og som kan bebygges. Både jernbane og ny E6 gjennom Stange legger beslag på store landbruksarealer. Nå må politikerne være restriktive.

– Sp ønsker ikke å stoppe utviklingen, men vi peker på at det er andre muligheter enn å bebygge dyrket mark, sier Olav Frang.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00