Nav-leder Tone Strugstad Qviller i Stange var svært stolt over å kunne presentere en positiv utvikling i ungdomsledigheten og utbetaling av sosialhjelp, for driftsutvalgets politikere tirsdag.

Nav i Stange har fått en svært god trend etter at ungdomssatsingen startet ved påsketider. Status for målekortene til Nav, viser at det i perioden januar til september i år er utbetalt 515.000 kroner mindre i sosialstønad.

Tiltak som virker

– Årsaken til at vi har oppnådd så gode resultater er målrettet jobbing og styring av ressurser. I begrepet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ligger jobbklubb, arbeidstreningsgruppe, mestringskurs, det forebyggende økonomikurset «Ditt valg» og kommunale arbeidstreningsplasser, sier Qviller.

– Vi har også hatt suksess med å stenge publikumsmottaket på onsdager for å få tid til saksbehandling, kartlegging og gjennomføring av Akivitetsplikten, fortsetter hun.

Loven som endrer sosiale tjenester i Nav, sier at det skal stilles som vilkår om aktivitet for å motta økonomisk stønad. Denne lovendringen er ikke trådt i kraft ennå, men Nav i Stange vil være i forkant innenfor dagens lovverk.

– Vi stiller vilkår der vi mener det er riktig. Skolegang bør være førstevalget, sier Qviller videre.

Mange unge på sosialhjelp

– Hvorfor valgte dere å starte med ungdom?

– Fordi vi hadde mange unge på sosialhjelp. I strategiplanen for Nav Hedmark ligger det en ungdomsgaranti sentralt. Det vil si at vi skal forhindre en lang stønadskarriere. Det gjør Nav ved å bruke egne ressurser og dreie fokus mot ungdom.

Ifølge Nav-lederen bør utdanning være førstevalget for målsetting. En gjennomgående trend er at unge arbeidssøkere ikke har fullført videregående skole eller annen skolegang.

– Noen kan ha en kort veg for å komme tilbake til målet, mens andre må ta en lengre sløyfe via Navs samarbeidspartnere for å komme dit, sier Qviller

I september var det 88 arbeidssøkere i Stange under 30 år. Dette er 27 færre enn året før. Prosentvis nedgang for unge mellom 25 og 29 er hele 25. I gruppen helt ledige var det 56, som er 25 færre enn i 2105.

Total utbetaling per år for sosialhjelpsmottakere er 150.000 kroner. I september 2015 var det totalt 52 mottakere på stønad, i september i år var antallet redusert til 28. Nav Stange har utbetalt 99 prosent av budsjettet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00