• SNART BYGGESTART: 12. juni signeres kontrakten med entreprenøren. Deretter er det grønt lys for å sette i gang. FOTO: Christian E. Bergheim

Uthuskrysset har vært et omstridt tema helt siden Nye Veier overtok ansvaret for utbyggingen av E6 nordover fra Kolomoen.

11. januar omtalte HA hvordan Nye Veier vil la nye E6 gå i bru over fylkesveg 24 – slik den gjør i dag. Dette er motsatt av Statens vegvesens anbefaling, som ville legge nye E6 under fylkesvegen – blant annet for å redusere støy.

Det har tidligere blitt vurdert å beholde dagens bru for å spare penger, og heller utvide med én ny tofelts bru ved siden av. HA har mottatt sterke reaksjoner fra folk som mener dagens bru både er for lav og i teknisk for dårlig stand til å kunne danne et godt fundament for framtidens veg.

Mangler takhøyde

Dagens bru er 20 cm lavere enn gjeldende standard. I dag er høydebegrensningen 4,3 meter. I vegvesenets håndbok for veg- og gateutforming står det følgende:

«Hovedregelen er at veger og gateareal beregnet for motorisert trafikk skal bygges for kjøretøy med høyde inntil 4,50 m. Dette kravet gjelder absolutt for overordnede veger og gater.»

I tillegg til de 4,5 meterne kreves det 10 cm feilmargin og 10 cm for å kompensere for snø og is oppå vegen.

I enkelte tilfeller kan Vegdirektoratet og fylkeskommunen godkjenne lavere bruer, men da må vegen skiltes med gjeldende høydebegrensning, slik som er tilfelle ved Uthuskrysset i dag.

Dropper dagens bru

Vi kontaktet Nye Veier for å høre hva som er siste nytt. I en kort e-post svarer prosjektdirektør Øyvind Moshagen følgende:

– Vi skal oppfylle kravet til høyde. Det ligger inne i teknisk plan at fylkesveg 24 må senkes noe for at høyden under brua skal bli tilstrekkelig. Nøyaktig hvor mye fylkesvegen må senkes blir opp til totalentreprenøren å prosjektere. Eksisterende bru skal rives og erstattes av to nye bruer.

Moshagen bekrefter at Nye Veier vurderte å beholde dagens bru.

– Nye Veier vurderer alltid om eksisterende konstruksjoner kan gjenbrukes. Det har vi også gjort angående brua i Uthuskrysset, men denne har ikke god nok kvalitet og funksjonalitet til at den er hensiktsmessig å gjenbruke, skriver han.

Nærmer seg kontrakt

12. juni skal Nye Veier signere kontrakt med en av entreprenørene som kjemper om den lukrative byggeavtalen. I praksis betyr dette byggestart like etter sommerferien. Dette kan også bety at byggearbeidet rundt Uthus kan komme i gang allerede i år.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00