Tidlig på 70-tallet ble det opprettet et styringsorgan for overvåking av vannkvaliteten i Mjøsa med tilløpselver. Disse engasjerte NIVA – Norsk institutt for vannforskning til årlige undersøkelser.

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver ble stiftet i 2003.

I fjor tok Gjøvik-ordføreren til orde for en ny storaksjon for å redde Mjøsa som drikkevannskilde. Mjøsa forsyner 100.000 mennesker med vann.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00