Generalforsamlingen i Stange Energi har gjenvalgt Kristen Bartnes som styreleder i Stange Energi. Nye styremedlemmer er Gustav Grøholt og Nina Cecilie Myren Sortehaug.

1. varamedlem Nils Ringnes er også ny. Den tidligere lensmannen i Stange er vara sammen med Kjerstin Lundgård som ikke var på valg.

Det var heller ikke nestleder Hanne Sverdrup Dahl eller styremedlem Gaute Nøkleholm.

Generalforsamlingen har vedtatt 170.000 kroner i honorar for styreleder. Styrets nestleder har 120.000 kroner i honorar. Styremedlemmer mottar 70.000 kroner per år og varamedlemmer 5.300 kroner per møte. Grøholt er fra Løten og har siden 2015 vært organisasjonssjef i Norsvin. Sortehaug har siden 2008 vært banksjef ved Nordea i Hamar. Styremedlemmene Helge Robert Bjørnsen og Ragnhild Finden, begge politikere i Stange er ute av styret. Det er også vara Tommy Eriksen. Det er to ansatterepresentanter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00