– Sammenslåing av grendeskolene i bygningsmassen til Romedal ungdomsskole skaper et robust barneskolemiljø i Romedal.

Det sier rådmann Stein Erik Thorud og legger til at det blir mulighet til å etablere en flott skole med egen svømmehall, unikt uteområde, pedagogiske rom, rehabiliterte lokaler og en helt annen tilgang på spesialrom enn i dag. Han vil innstille på at bassenget blir rehabilitert. Dette blir den eneste barneskolen i Stange som får eget basseng. Bassenget i Stangebyen er bygd på barneskoletomta, men organisert under Stange ungdomsskole. Kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen sier svømmeundervisningen blir veldig styrket.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00