Den aktive tømmerhoggeren feller mange trær og lager demninger langs Dovrebanen i området Sørli/Steinsrud stasjon.

I fjor ble to dyr skutt knyttet til en ekstraordinær fellingstillatelse. Bane Nor søker nå om ytterligere mulighet til å redusere beverstammen i Stange sør på grunn av høy aktivitet. Ifølge miljøvernsjef Leif Skar har Bane Nor en tillatelse til å fjerne demninger der det oppstår og kan skade eller kan være til hinder for jernbanen.

Stange kommune har gitt tillatelse til å felle ytterligere to bevere innen 30. april. Fellingstillatelsen gjelder langs Måsåbekken.

Bever er mest utbredt her i landet i deler av Hedmark, Aust-Agder og Telemark. Den er den største gnageren og kan veie opptil 40 kilo. Beveren utgjør en økologisk ressurs, dammene utgjør nemlig et biologisk mangfold. Ny våtmark skaper liv til nye arter, ifølge Wikipedia.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00