Jobber med holdningsskapende arbeid for godt alkovett i samfunnet.

Arbeidet er rettet mot situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre.

Bak Av-og-til står politiske partier, faglige- og frivillige organisasjoner.

Samarbeider lokalt med 40 kommuner og 460 idrettslag og -klubber over hele Norge.

Kløfta i Ottestad tilbyr dagbehandling og undervisning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00