Bakgrunnen for interpellasjonen som ordfører Nils A Røhne skal besvare 15. februar, er Fylkesmannens avviksrapport etter systemrevisjon.

– Både som innbygger og folkevalgt legger jeg til grunn at de aktuelle avvikene som er omtalt i rapporten blir lukket raskt. Jeg har tillit til at virksomheten for Helsetjenester i hjemmet har full prioritet på dette. Vi vet fra tilsvarende tilsyn i vår egen og andre kommuner at det ofte blir avdekket manglende eller mangelfulle rutiner og dokumentasjon, mens brukere og pasienter i all hovedsak likevel får både god og trygg behandling. Det er fortsatt mitt inntrykk når det gjelder helsetjenester i Stange. Det er viktig at vi har så gode systemer som mulig for å sikre at vi hele tida gir gode tjenester til folk som trenger pleie- og omsorgstjenester i Stange, påpeker Christiansen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00