Fådelt skole med 65 elever og 13 ansatte.

25 av skolens elever har skoleskyss, sju har vinterskyss.

Rådmannen foreslår å legge ned skolen og overføre elevene til en nyrestaurert barneskole i lokalene til Romedal ungdomsskole.

Cirka 1.000 innbyggere i Åsbygda som sogner til skolen.

Nærbutikken har 180 andelseiere, reddet butikken før jul. Nå skal skolen reddes.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00