Hva nå Stange? På 10 år ble det bygget 703 nye boliger i hele Ottestad. I Åsbygda åtte og Espa 12. Er det Ottestad som skal betale regningen for småskolene? spør foreldre i skolesaken. HA kan i dag bringe byggestatistikk i Stange kommune fordelt på skolekretser 2006–2016. I løpet av en tiårsperiode ble det altså bygget 368 nye boenheter i Arstad skolekrets og 335 i Hoberg skolekrets. I Breidablikk krets, Solvin, Åsbygda, Vallset, Tangen og Espa ble det i samme tiårsperiode oppført 282 nye boenheter.

Hoberg er største krets

Fra 2006 til 2016 ble det totalt bygget 1.363 nye boenheter i Stange kommune. I Stange skolekrets ble det bygget 378 boenheter i tiårsperioden. Her er det nå 2.077 boenheter. Hoberg krets er størst i Stange med 2.325 1. januar 2017, Arstad krets har 1.349 boenheter.

Her er tallene over nye boenheter 2006–2016. (Total antall boenheter 1. januar 2017 i parentes)

➤ Arstad: 368 (1.349)

➤ Hoberg: 335 (2.325)

➤ Breidablikk: 53 (753)

➤ Stange 378 (2.077)

➤ Solvin: 140 (863)

➤ Åsbygda: 8 (456)

➤ Vallset: 47 (926)

➤ Tangen: 22 (613)

➤ Espa: 12 (292)

Framtidsvalg er nå

Ifølge Kristiansen er debatten om skolestrukturen i Stange et godt eksempel på en viktig politisk sak som handler om framtiden og hva Stange velger å bruke pengene på. Ifølge Statistisk sentralbyrå venter Norge en sterk befolkningsvekst mot 2030.

– Når Stange velger å opprettholde alle barneskolene i kommunen er jeg bekymret over hvilke begrensninger det kan gi for de områdene som folk flest ønsker å bosette seg i.

– Anslagsvis kan vi forvente en befolkningsøkning på rundt 13 prosent. På sikt er det aldersgruppen 75 + som vil øke mest, med over 60 prosent fram mot 2030. Det sier seg selv at dette vil utfordre bærekraften til velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, sier han.

– Orden i økonomien og omstilling handler om at framtidige generasjoner skal kunne få tilsvarende gode tjenester som vi gir i dag. For å kunne møte noen av disse utfordringene må vi også ha lokale politikere som tør å satse på de områdene hvor folk velger å bosette seg. En effektiv, offentlig sektor gjelder også skole, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00