Leder i Espa Arbeiderforening, Ole Kåre Jensen er imponert og synes det er nesten vanskelig å fatte at arbeiderlaget i bygda har en medlemsøkning på 483 prosent.

Skolesaken engasjerer

Foranledningen for rekordinnmeldingene er, ifølge Jensen, skolesaken. Bygdefolket opplevde trusselen om skolenedleggelse så sterkt at de ønsket å være med på den politiske beslutningen.

Men Jensen frykter ikke at folk hopper av nå som skolen ble reddet av kommunestyret, og kampen ble kronet med hell.

– Det har jeg ingen grunn til å tro. Flere har uttrykt ønske om at de ønske rå fortsette det politiske arbeidet i laget, svarer Jensen.

Espa Arbeiderlag har altså økt fra 18 til 105 medlemmer. Lokallaget fikk 87 innmeldinger. Per dags dato har seks innmeldte ikke betalt medlemskontingenten ennå. 81 har betalt og dermed er status 99 betalende medlemmer så langt.

Slåss for lokalsamfunnet

Leder i Stange Arbeiderparti, Grethe Mikaelsen, er overveldet over Aps framgang i Stange. I dag har Stange Ap 511 medlemmer som har betalt medlemskontingent. Totalt har medlemstallet økt med 92 hittil i 2017.

– Det er gledelig å se at folk vil slåss for lokalsamfunnet sitt. Denne framgangen er veldig moro. Folk i Stange har tillit til Stange Ap og de føler at Ap ville hjelpe dem i slaget om skolestrukturen.

Arrangerer møte

Mikaelsen oppsummerer framgangen i medlemsmassen i tre punkter. Innbyggerne er interessert i samfunn, politikk og nærmiljø.

– 4. mai ønsker vi våre nye medlemmer velkommen til et motivasjonsmøte for å bli bedre kjent. Hele organisasjonen er blitt vitaminisert og vi ønsker å bli enda mer samkjørte på grasrota. Alle arbeiderlagene opplever for tida medlemsøkning.

Leder i Stange og Romedal Arbeiderlag, Kjell Arne Johnsrud, sier at levende grender er helt avgjørende for framtida i Stange. Ap er garantisten for dette og mange ser også fram mot valget, sier Johnsrud.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00