Som vanlig var det høy spenning da Stange kommune tirsdag kveld arrangerte det siste folkemøtet i en serie av fire der lokalbefolkningen får komme med sine synspunkter om forslag til ny skolestruktur.

Fem sterke kvinner fra fire nedleggingstruete skoler fikk temperaturen til å stige ytterligere. De er mødre og engasjert for barnas oppvekst.

– Vi gir oss ikke uten kamp, sier Randi Austeng, FAU-leder ved Romedal ungdomsskole. Her er elevene foreslått flyttet til Stange ungdomsskole.

Tviler på tallmaterialet

FAU-lederne er samstemte i at anbefalingen om ny skolestruktur kun har økonomiske motiver. De er ikke imponert over tallmaterialet. Selv flyttet Hilde Austeng Andreassen til Ilseng i 2005.

– Hadde vi ikke hatt skole i gangavstand fra boligen vår, hadde vi nok aldri flyttet fra Oslo til Ilseng. Nå må politikerne høre på oss. Vi ønsker nærskole og ungene nær oss, ingen skal behøve å kjøre buss for å komme på skolen. Dessverre er det barna og de gamle som må kjempe i samfunnet, sier Austeng. Hun hevder Stange kommune bryter FNs konvensjon om barns rettigheter.

– Artikkel 3 sier at ved alle handlinger som berører barn, enten det foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Rådmannens innstilling er at det skal legges ned fire barneskoler og barna skal kjøres i buss til og fra skolen, for mitt barn vil dette dreie som om buss inntil 1-1,5 time hver dag. Nasjonal helse og omsorgsplan 2011–2015 vektlegger aktiv skoleveg for barn og unge som viktig for barns helse og læring. Telemarksforskning konkluderte med at Breidablikk skole bør bestå nettopp med tanke på at 75–80 prosent av barna har en aktiv skoleveg. Jeg som mor og FAU-medlem på Breidablikk skole mener at Stange kommune i hele prosessen bryter med barns rettigheter da barnets beste ikke er et av perspektivene som utredes og skolens beliggenhet og barnas helse og læring bør være et tema som berører barn, sier Austeng.

Letter på sløret

Aps Øyvind Hartvedt sa tirsdag kveld at etter hans mening blir det helt sikkert færre skoler i Romedal krets. Han tar til orde for å la Breidablikk bestå og slå sammen Solvin, Vallset og Åsbygda. Ett alternativ er å bygge en ny skole i Romedal krets, sier Hartvedt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00