– Når har Frp kunnet samarbeide med Sp? De har snudd ryggen til oss gang på gang. Før årets budsjettbehandling ringte jeg Gjestvang. Hun tok ikke telefonen og ringte aldri tilbake, sier han.

– Heller ikke nå, som Aasa har hatt to gode uker til å sette seg inn i en mer gjennomtenkt utbygging av Tingvold, er hun villig til å diskutere sak. Hun må ta innover seg at Ap har bestemt at Tingvold skal utvikles. Da må vi som opposisjon akseptere det og bidra konstruktivt på utviklingen.

Gihlemoen sier at Frp ikke er representert i formannskapet, men møtte denne gang som vara for Venstre. Sp støttet Frps svømmehallforslag i formannskapet, men snudde i kommunestyret.

– Jeg må jo si at Sp er uforutsigbar. Det må være bedre å levere et godt, gjennomarbeidet budsjett sent, enn ikke å legge fram noe seriøst, slik Sp presterer, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00