Planutvalgets vedtak i Stange har vekket tunge næringslivsaktører, som gir til kjenne at de er skikkelig utålmodige i å starte E6-utbyggingen fra Kolomoen.

Karl Olav Nordengen, regiondirektør for Evry i Innlandet, er redd forsinkelser fører til at E6-midlene vil lekke til andre regioner. Nordengen som også er styreleder i Vikinglauget, sier videre at E6-utbyggingen til fire felt er for viktig til å tillate forsinkelser.

Medlemmene gir klare meldinger om at det må bli fortgang i saken.

Kamp om vegmidler

– Jeg har respekt for at politiske prosesser skal gjøres ordentlig og at demokratiet selvsagt må bli hørt, men jeg vil på vegne av næringslivet påpeke viktigheten av at E6-utbyggingen haster og at vi ikke har tid til å vente. Vi må være klar over at det er andre som står i kø for å få midler til utbygging. Dersom vi ikke blir enige nå, er jeg redd for at vi blir prioritert bort. Her gjelder det å ikke være naive, sier Nordengen.

Evry-toppen sier E6 er en sak næringslivet er svært opptatt av. Hovedfartsåren betyr mye for verdiskapningen i hele Innlandet. Evry har også kontor på Gjøvik. Greier ikke Innlandet å komme i gang med E6, er mange nok infrastrukturutfordringer fra Gjøvik og sørover og ta tak i.

– Det vil bestandig være noen som er ute etter midlene som er bevilget. Vi må løfte blikket og tenke helhet for hele regionen. Vegbygging haster, sier Nordengen.

Ikke tid til utsettelser

Regiondirektør Skinstad i NHO Innlandet, er også tydelig på at det ikke er tid til utsettelser.

– Flere sentrale aktører fra næringslivet i regionen har reagert på en mulig utsettelse. Signalene fra bedriftene er entydige: Vi ser store muligheter i Innlandet, men må gripe disse og da har vi ikke tid til utsettelser, sier Skinstad.

NHO kjemper for å få firefelts E6 til Otta. NHO Innlandet har 2.065 medlemsbedrifter, 65 prosent har under 10 ansatte.

– Jo mindre bedriften er, desto mer opptatt er de av veg framfor jernbane. Samferdsel er viktig og veg står øverst. E6 er den viktigste vegen gjennom Hedmark og Oppland. E6 har en nasjonal betydning og viktig for Vestland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, Trøndelag og som ferdselsåre til Nord-Norge. Nå haster det med E6-utbygging, vi trenger den gode vegen for både transport i Innlandet og inn og ut av regionen. Gjennomgangstrafikk gir muligheter for Innlandet, sier han

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00