– Det er skuffende at rådmannen ikke har tillit til Åsbygda som selvstendig skole. Vi er vel egentlig lykkelig som liten, sier Sjøli.

FAU-lederen sier foreldrene vil mobilisere i høringsprosessen og vise tydelig hvilke konsekvenser en nedleggelse får. – Når jeg leser rådmannens høringsdokument, er det overraskende at rapporten til Telemarksforskning nærmest legges til side. Det er også overraskende at Stange kommune skal bruke 300 millioner på skolestruktur. Telemarksforsking konkluderte med at innsparingseffekten ved å slå sammen stangeskoler ikke er særlig stor, sier Bjørnstad.

Hun viser til at Åsbygda i fjor var best i Stange på nasjonale prøver i matematikk.

– Må du være stor for å være god? spør vi her i skolekretsen.

Ordfører Nils A. Røhne sier det er lagt opp et omfattende løp for skolediskusjonen.

– Det kan ikke være riktig å konkludere like etter at utredningen til rådmannen er lagt fram. Vi har høring fram til 10. februar, sier Røhne.

Telemarksforsking konkluderer med at flere forhold tilsier at Breidablikk skole på Ilseng drives videre. Skolen er arealeffektiv, har forholdsvis få elever som trenger skoleskyss. Når elevtallet på Ottestad u-skole blir så stort at den kan ha fire klasser på trinnet kan Breidablikk gi u-skoletilbud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00