Mandag ble det kjent at Tore Ketil Stårvik vil etablere Ottestadlista før kommunevalget 2019, for å få innflytelse på stangepolitikken. Tirsdag kom det flere støtteerklæringer til listeutspillet på Facebook.

Busterud positiv

– Hvilke råd har du til Stårvik og Ottestadlista, Busterud?

– Dette er et spennende partiinitiativ. Et kommunestyre skal imidlertid håndtere saker for hele kommunen, ikke bare drive politikk for Ottestad. Det blir kanskje utfordringen. I skolesaken i Stange ser jeg at forskjellige holdninger i ulike deler av kommunen. Det er på mange tegn på at innbyggerne i Stange har ganske ulik tilhørighet, vil jeg si. Vi ser en sterk grendetenking i Stange, men jeg skal være forsiktig med å blande meg inn i stangepolitikken, sier Busterud.

Han mener Ottestadlista kan bli oppfattet som et savn i nærmiljøet og dermed få mange stemmer.

– Ottestad har jo nesten halve innbyggertallet i kommunen, sier han.

Geografiske motsetninger

Noe av nøkkelen til By- og Bygdelistas suksess i Hamar, tror Busterud ligger i at partiet har greid å bygge ned geografiske motsetningsforhold.

– Det har vi greid, ellers hadde nok ikke By og Bygdelista overlevd. Også for Ottestadlista må det handle om å ha utviklingen i hele kommunen i perspektiv. Stårvik har helt rett i at det er enklere å engasjere folk tverrpolitisk enn innen et parti.

– Hvilke muligheter har egentlig Ottestadlista til å bli maktfaktor i stangepolitikken?

– Slik jeg leser, har lista potensial til å få mange stemmer. I Hamar hare By- og bygdelista vært et kommuneutviklingsparti. Vi har gått i spissen for opprusting av infrastruktur som vann og kloakk i utkanten og kulturhus. Det var jo sterke geografiske motsetninger etter kommunesammenslåingen mellom Hamar og Vang i 1991. Vi har vært bevisst på at alle skal med og alle skal ha sitt, sier Busterud.

– By- og bygdelista er vel totalt avhengig av deg som ordfører?

– Det er ikke bare jeg som sitter i kommunestyret. Vi har mange gode navn på lista. Slik må også Ottestadlista gjøre. Navn som folk har tillit til og som viser at de duger i andre sammenhenger.

– Det står fritt fram å etablere bygdelister, men jeg tror at samfunnsutviklingen er tjent med partier som er representert på forskjellige forvaltningsnivåer og som legger et helhetlig samfunnsperspektiv til grunn.

STÅRVIKS DATTER BLIR I AP

Det sier ordfører Nils A. Røhne og poengterer at det politiske flertall og nesten alle partier i kommunestyret i de siste årene, og i det siste året, virkelig har hatt fokus på Ottestad, ved siden av et blikk for hele kommunen.

– Jeg blir i Arbeiderpartiet, sier varaordfører Trine Lise Stårvik, datteren til stifteren av Ottestad-lista, Tore Ketil Stårvik.

– Familie er en ting, politikk en annen. Utover dette har jeg ingen kommentar. Det har vært lite politisk engasjement blant innbyggerne i Ottestad. Kanskje faren min kan være med og få til det, selv om det ikke ser endelig klart ut om det blir liste, sier hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00