Harald Hoel i Stange Sportsklubb svømmegruppe er svært glad for at kommunestyret torsdag vedtok å be administrasjonen utrede ny svømmehall i Ottestad som erstatning for det nedslitte bassenget på Ottestad ungdomsskole.

– Det er på høy tid med en svømmehallutredning nå. Vi snakker om 1.100 skoleunger i skolekretsen av et totalt antall på cirka 3.000 i hele Stange kommune. Regjeringen har foreslått en nasjonal ferdighetsprøve i svømming. Fra skolestart 2015 kom krav om svømmedyktighet i den nye læreplanen i kroppsøving. Her stilles det krav til elevenes svømmekompetanse. Hvordan i all verden skal Stange oppfylle disse kravene uten skikkelige basseng? spør Hoel.

Stanges svømmenestor peker på det å være overlevelsesdyktig i vannet før fjerde klasse er viktigst.

– Ungene er verdt mer enn den standarden vi i dag ser på mange svømmebasseng. Den kommende generasjon må få et forsvarlig svømmetilbud, sier Hoel videre.

Åkershagan

Hoel ønsker ikke å drive politikk, men ser at skolekapasiteten i Ottestad er sprengt. Han tror politikerne også må forholde seg til en skoleutbygging.

– Mine tanker er at det ville vært fornuftig å bygge ny svømmehall i forbindelse med det gamle bassenget på Åkershagan. Dette bassenget må restaureres og et nytt 25 meters basseng her ville bli et eldorado i forbindelse med skolebygg. Jeg er så glad for kommunestyrevedtaket, sier Harald Hoel.

Ikke enstemmig

Da formannskapet behandlet utredningsforslaget som opprinnelig ble lansert av Frp under budsjettbehandlingen 30. november, stemte alle for svømmehallutredning, inkludert Sps gruppeleder Aasa Gjestvang. Torsdag gikk partiets saksordfører, Ragnhild Antonie Finden på talerstolen og foreslo full stopp i utredningsarbeidet. Hun sa blant annet:

– Det er mange argumenter mot ny svømmehall. Den blir dyr, utredningen kan utsette den planlagte rehabiliteringen av svømmebassenget på skolen. Plassering ved skolen må være en forutsetning, men der er det trangt. Plassering ved Hias er ingen god ide på grunn av transportbehov. Folkebad har vi i Ankerskogen og et nytt basseng skal ikke være i konkurranse med dette eller bruk av dyrka mark.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00