– Internt i styret er vi noe uenig, men i hvert fall enige om at Espa bør legges ned for å satse i Tangen. Vårt utgangspunkt er å satse på læring, legg ned skolene. Desto mindre penger kommunene bruker på skolebygg og administrasjon, jo mer penger kan kommunen bruke på det faglige innholdet i skolen. Vi må tenke langsiktig, sier Kristiansen.

Han tar til orde for at de strategiske satsingsområdene i Stange kommune er Ottestad, Stange og Tangen.

Etterlyser omstillingsvilje

– Dersom Stange kommune skal skape attraktive bo- og arbeidsmarkedsområder, må de prioritere. Dette betyr at kommunen må satse på noen utvalgte områder på bekostning av andre, sier Kristiansen videre.

– Arbeiderlaget mener at Stange kommune, på lik linje som privat næringsliv, må endre seg for å levere bedre tjenester til innbyggerne.

– De folkevalgte må forholde seg lojale til Stange kommunes satsingsområder. Vi etterlyser en vilje til å satse og en omstillingsevne i kommunen, sier lederen.

Må tåle å stå i stormen

Arbeiderlagsformannen Kristiansen sier Ap har god tradisjon for å stå i krevende reformer både i lokale, regionale og nasjonale saker.

– Vi ønsker imidlertid framdrift i debatten om skolestrukturen i Stange kommune. Det er en kjensgjerning i lokalpolitikken at politikerne får kjeft når det rettes spørsmål ved temaer som skolestruktur. Likevel er disse spørsmålene helt nødvendig for å henge med i samfunnsutviklingen. Verken lokalpolitikere eller byråkrater bør slåss for å bevare alt som det er, når verden rundt endrer seg, sier han.

Vanskelig debatt

Han mener større fagmiljøer vil gi et bedre skoletilbud der fagkompetansen er samlet og kan tilby et bredere spekter, vil gi positiv uttelling for læringsmiljøet. Men han forstår at enkelte synes det er en vanskelig debatt og at de blir skuffet hvis skoler blir nedlagt.

– Likevel kan ikke dette være avgjørende for et helhetlig bra tilbud i Stange. Et godt busstilbud og gode samferdselsløsninger blir derfor viktig at kommunen legger opp til for dem som blir berørt, avslutter han.

Frp irritert

Også FAU-leder Tore Ketil Stårvik møter motstand i skolesaken. Leder i Stange Frp, Truls Gihlemoen, er blant dem som ble provosert av Stårviks uttalelse i HA, der han blant annet sa at småskoler er dyre, og at det går ut over alle.

– Stårvik bommer med påstandene sine, jeg undrer om Stårvik uttaler seg som FAU-leder eller politiker. Han må snart ta et valg, sier Gihlemoen.

Selv sier Stårvik at politikerne må skille person og sak. Han har FAU i ryggen og minner om at innen en tiårsperiode er det forventet 200 nye elever i Ottestad.

Inger Sleppen, Ap, er fra Espa og er sekretær i gruppestyret i kommunestyregruppa.

– Jeg kommer til å ta standpunkt om ei uke. Som politiker vil jeg kjempe for alle skolene i Stange og er jo politiker for hele kommunen, sier Sleppen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00