– Heldigvis, får jeg si, ingen av oss er født til å ende i en kriminell løpebane. I ungdommen er det lettest å havne på kant med loven og begå kriminelle handlinger. Et feil valg tidlig i livet eller tilfeldigheter fører oftest til kriminalitet. I politi-jobben min ser jeg imidlertid at disse domfelte får styr på livene sine, får jobb og kan forsørge familie. Lovovertrederne fanges opp av et samfunn som forebygger.

– Hva synes du om stangepolitiets kontakt med unge? Har det forebyggende arbeidet hatt effekt når det gjelder å stanse de unges kriminelle løpebane?

– Ja, dette er nettopp beviset på at det gjøres mye bra i lokalsamfunnet og kommunen. Politiet er en av mursteinene i et lokalsamfunn, derfor håper jeg at Stange lensmannskontor vil bestå som denne bærebjelken.

Lensmann siden 2008

Nils Ringnes har jobbet i lensmannsetaten siden 1970-tallet. I 2008 ble han lensmann i Stange. Inntil 2016 ledet Ringnes namsmannsgjøremålene for hele Hedmarken. Kommunene var nemlig tidlig ute med å samordne funksjonen med å inndrive sivile krav.

– Du har deltatt på noen dramatiske utkastelsesforretninger?

– Det har jeg ikke lyst til å snakke så mye om. Dere skrev jo om saken i Vallset, der saksøkte trakk av ei hagle. Jeg ble truffet i buksebeinet. Da vedkommende hadde skutt, akselererte jeg ut av huset i en fart jeg aldri har holdt tidligere, sier Ringnes.

Lensmannen, som går over i pensjonistene rekker 1. februar, har møtt mange skjebner som namsmann. Det sterkeste er når barn er inne i bildet, de er helt uten skyld.

– Jeg har effektuert utkastelser der familien har stått uten tak over hodet. Det gjør sterkt inntrykk. Heldigvis er kommunens hjelpeapparat operativt nå og gjennom samarbeid med politiet, kan alternative boliger tilbys, sier Ringnes.

Flere innbrudd

Ifølge lensmannen viser kriminalstatistikken at det skjer færre lovbrudd i Stange sammenlignet med andre kommuner med et innbyggertall på 20.000 mennesker. De siste åtte årene har det vært en økning i villainnbrudd. Antallet hytteinnbrudd har gått ned. En ny trend er at gårdsverksteder får besøk av ubudne gjester, som stjeler utstyr.

– For å si det sånn, politiyrket er mye tragisk og mye bra. Jeg har et interessant yrke, sier Ringnes.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00