– Han er imidlertid ikke kriminell, men tvert imot en spennende og ressursrik forretningsmann som kan bety mye for en kraftfull utvikling i vårt område, sier Røhne.

Stangeordføreren, som har hatt kontakt med Yang etter nyttår, peker på at den kinesiske forretningsmannen er ung og ambisiøs.

– Yang er en forretningsmann med stort nettverk i det kinesiske næringslivet.

– Hvordan reagerer du som Stanges øverste leder på at politiet utviste fem kinesere fra Malungen?

– Yang har møtt utfordringer i hvordan han skal håndtere forhold som HA omtaler på nett og i avis.

– Ville det vært naturlig at Stange kommune hadde veiledet kineserne på Malungen i denne konkrete saken, det er tross alt en jungel av lover og regler for å benytte utenlandsk arbeidskraft?

– Jeg mener det er viktig å være klar på hvilke roller vi har. Det er ikke naturlig for en offentlig virksomhet som kommunen, å ha en rolle i å ha ansvaret for eventuelt ansatte på Malungen.

Politisak

Ordfører Røhne ønsker å være forsiktig med å spekulere ettersom utvisningen har vært en politisak.

– Jeg vil likevel gå så langt å si at det er mulig å gå seg vill i bestemmelser som gjelder når man etablerer seg første gang internasjonalt. Det kan være krevende å forholde seg til et regelverk i fremmed land nær man skal etablere næringsvirksomhet.

– Har du inntrykk av at denne saken har gått inn på Malungen-eieren?

– Ja, absolutt, men jeg tror Yang bretter opp ermene og kommer tilbake.

Stangeordføreren understreker at kinesernes oppkjøp av Malungen er spennende.

– Jeg har møtt Yang og gjennom disse møtene er det blitt klarere og klarere at Malungen-satsingen kan gi en spennende relasjon mellom næringslivet i hele Innlandet og kinesisk næringsliv. Dessuten har vi også sett at det åpner seg dører innen norsk/kinesisk reiselivssatsing, sier Røhne som bekrefter at kinesiske investorer har sett på Mjøslia som et interessant utbyggingsområde for fritidsbebyggelse.

– Vi har fortsatt håp om at det til høsten vil være kinesiske investorer som vil se på muligheter i Hedmark. Her snakker vi om investeringer i store prosjekter som har behov for kapital og ikke oppkjøp av skog og jord som er hovedsaken. I en framtidstanke er dette spennende, sier Røhne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00