Fjorårets samlinger måtte avlyses på grunn av liten deltakelse. For 2017 er det påmeldt deltakere, men Koren og Vilberg ønsker enda flere på selvhjelpsgruppa.

– Skal det ikke mot til for å melde seg på et slikt opplegg, Koren?

– Jo, det er nok en barriere og noen opplever terskelen for å melde seg på som stor. Samtidig er sorg som fenomen egentlig godt å dele med andre. Så er spørsmålet, skal man snakke om sorg? For dem som har deltatt på sorgkursene, hører vi at de har opplevd gruppesamtalene som meningsfulle fordi det er mulig å snakke om deres tap og sorg til noen som har vært igjennom noe av det samme. Vanligvis er det ikke så mange som vil lytte etter hvert som tida går, heller ikke de nærmeste, sier Koren videre.

200 dødsfall

Hvert år blir det registrert cirka 200 dødsfall i Stange. Ifølge Koren er samlingene som pågår fra januar til juni ikke terapi eller behandling, men være et fristed for følelser og tanker.

– Det er ikke krav til noen bestemt type dødsfall for å være med på kursene. Det kan enten være barn eller voksen. Vi mennesker har svært ulike måter å tilnærme oss sorg fordi perspektivet er forskjellig. Det er opp til hver enkelt hvor mye de vil si om sin sorgsituasjon på samlingene. Vi vektlegger at deltakere og gruppeledelse har taushetsplikt overfor hverandre. Et tap kan enten ha skjedd i nær fortid eller for flere år siden.

Gruppe for etterlatte er et tilbud som arrangeres av Den norske kirke og Stange kommune.

Trygghet

Koren og Vilberg erfarer at en god del som opplever tap, ikke har så brede nettverk. Uavhengig av familie blir da etterlattegruppene et konsept der den enkelte lettere kan sette navn på følelser og få ut noe av det vanskelige i sorgprosessen.

– Derfor sier vi at gruppa skal være et fristed der man kan tale eller tie. Vi har møte en gang i måneden fram til sommeren, sier Vilberg.

Anne-Grete Namstad er den andre gruppelederen i 2017.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00