Johanne Dalsbø (15) fra Vallset er elev på Romedal ungdomsskole. Her er det stor pågang på å få snakke med helsesøster. Noen få timer et par ganger i uka, er Johanne ikke fornøyd med.

– Jeg håper skolene i Stange får flere helsesøsterressurser. Tilbakemeldingene jeg har fått går ut på at det er få helsesøstre på skolene. Dette er en sak vi vil kjempe for i Barn og unges kommunestyre, sier Johanne videre.

Ifølge Johanne Dalsbø er en helsesøster som er mer til stede, en person ungdommen enkelt og greit kan oppsøke som støtteperson med taushetsplikt. Det er betryggende å si hva du vil, sier hun.

BUK vil også engasjere seg i skolestruktursaken.

Elevene på Hoberg skole tok i spørretimen i Barn- og unges kommunestyre opp bekymringen over stor trafikk i Bekkelaget, og råkjøring.

Nestenulykker hver dag

Elevene sier trafikksituasjonen gjør skolevegen utrygg. «Mange sjåfører følger ikke så godt med på vegen heller. Vegen mellom Spar og Hoberg skole er stengt for gjennomkjøring og det er laget en omkjøringsvei gjennom byggefeltet. Hver dag skjer det nestenulykker langs skoleveien. Vi føler utrygghet. Et par ganger har det stått en politibil ved barnehagen eller ved skolen, men dette hjelper ikke. Noen må gjøre noe før det skjer en alvorlig ulykke», heter det i uttalelsen.

Virksomhetsleder Knut Hushagen svarer at Holmlundlundvegen blir oppgradert, men under byggeperioden er vegen en anleggsplass.

Dialog med politiet

– Breddeutvidelsen vil skje i høst og ferdigstilt i 2017. Anlegget skal gi en bedre løsning på sikt, og fram til da må alle være aktsomme i trafikken. Det blir mindre omkjøringer når vegen er breddeutvidet før vinteren og det skal være sikring av gående gjennom vinteren. Kommunen har også dialog med politiet slik at de vil følge med litt i området, sier Hushagen.

– Når skal kommunen male opp gangfeltet som krysser innkjøringen til skolen? lurte elevene ved Åsbygda skole på.

Innkjøringen er nemlig på gangstien og brukes av elevene når de skal gå til og fra skolebussen. Ifølge Hushagen skal det ikke utføres mer merking i år, men virksomhetslederen vil melde saken inn i merkeprogrammet for 2017.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00