Gihlemoens parti tapte denne saken i kommunestyrets budsjettmøte før jul. Nå ønsker Gihlemoen omkamp, men ordfører Nils A. Røhne sier fremdeles nei.

– Det er kommunens administrasjon som skal ta ansvaret og sørge for at eksisterende rutiner fungerer. Til det trenger vi ikke et eldreombud, sier ordfører Røhne.

Venstres Erik Ringnes avviser ikke forslaget kategorisk, men understreker at et eldreombud i seg selv ikke er noen løsning på avviksproblematikken som er avdekket av Fylkesmannen.

– For min del er ikke forslaget gjennomtenkt ennå, sier Ringnes.

Skuffelse i FRP

Lederen i Stange Frp er skuffet over at kommunestyret sa nei til et eldreombud.

– Vi foreslo i budsjettbehandlingen et lokalt eldreombud. Ombudet skal arbeide for at pasienter, pårørende og brukere av helse-, pleie- og omsorgstjenester for eldre skal få ivaretatt sine rettigheter. Eldreombudet må arbeide for økt kvalitet på tjenestene, og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter. Til tross for at Helsetilsynets rapport avdekker et stort behov for forbedring, stikker kommunestyreflertallet med Ap i spissen hodet i sanden uten å ta ansvar for et forsvarlig tilbud for kommunens eldre og pleietrengende, sier Gihlemoen.

28. januar 2015 skrev HA at opprettelsen av eldreombud i Stange var en av Pensjonistpartiets viktigste valgkampsaker. Nå ser det ut til at Frp har overtatt saken.

Relanserer forslag

Ifølge Frp-lederen vil partiet følge opp rapporten med en interpellasjon i første kommunestyre og fortsette å jobbe for et lokalt eldreombud for å styrke tilbudet til kommunens eldre med pleiebehov.

– Eldres rettigheter må settes på dagsordenen. Et eldreombud skal ivareta eldres interesser og tilse at de får et verdig pleietilbud. Eldreombudet skal også se til at alle skal få de helse- og velferdstjenestene de har krav og behov for. Eldreombudet skal kontinuerlig vurdere kvaliteten på kommunens eldreomsorg, lete etter systematiske feil og mangler og rapportere videre til politikere, byråkrater og medier. Terskelen for kontakt skal ikke være høy, sier Truls Gihlemoen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00