I en alder av 21 år har Kari Lie fra Stange allerede markert seg politisk. Gjennom mange år har hun engasjert seg i ungdomspolitikken, blant annet som leder i Ungdommens fylkesting Hedmark og medlem av Østlandssamarbeidet ungdom.

Det ga henne muligheten til å delta på Østersjøsamarbeidets ungdomskonferanse. Der markerte stangesokningen seg såpass at hun ble valgt inn i hovedstyret som én av to ungdomsrepresentanter.

– Jeg synes det har vært veldig positivt. Her har jeg en reell påvirkningskraft på lik linje med de andre representantene. Min stemme blir hørt og tatt med i vurderingen, sier Kari Lie.

Ungdommens leder

Representantene i Østersjøsamarbeidet har ingen beslutningsmyndighet, men blir enige om saker som kan tas tilbake til samarbeidslandene.

– Jeg sitter i en del råd og utvalg. Min viktigste rolle er å fremme ungdoms meninger og synspunkter i de sakene som blir diskutert, forteller Lie.

Hun mener selv at konkurransen ikke var knallhard.

– En er avhengig av støtte fra regionen sin for å kunne delta på ungdomskonferansen. De dekker alt av reisekostnader til møter og det gjør det ofte problematisk for ungdommer fra mange land. Det har ofte ikke en stor organgisjon i ryggen som Ungdommens fylkesting, forklarer Lie.

– Du må ha gjort noe riktig?

– Jeg klarer ikke å holde kjeft da, smiler 21-åringen.

– Det var selvfølgelig et valg. Vi hadde en dag med ungdomskonferanse sammen med et valg på slutten av dagen etter en vanlig demokratisk prosess.

Imponerer

HA ble gjort oppmerksom på Lies styreverv av koordinator for Ungdommens fylkesting, Janne Vikerødegården. Hun forteller at stangesokningen har imponert de andre representantene.

– Tilbakemeldingen har vært utelukkende positiv. De er veldig glade for å ha en ungdomsrepresentant som er engasjert i sakene det jobbes med. Jeg tror nok mange har fått opp øynene for at ungdom kan være en stor ressurs i debatter, forteller Lie.

Hun savner at lokalpolitikere engasjerer seg i Østlandssamarbeidet.

– Der går de glipp av en reell mulighet til sterk påvirkningskraft utover landegrensene. Det er en viktig arena for å knytte til seg kontakter. Verden blir mindre og behovet for samarbeid blir større. Dette er en gyllen mulighet for internasjonale samarbeid.

– Hva tenker du om en politisk karriere i framtida?

– Jeg prøver å rekke studier innimellom alle møtene. Jeg er ikke medlem av noe parti. Det er litt bevisst fra min side for jeg har vært såpass høyt UFT-systemet som skal være politisk uavhengig. Jeg har bevisst ikke engasjert meg, men har ikke blitt spurt heller. Muligheten er absolutt til stede for å utvide med partipolitikk senere. Enn så lenge har jeg valgt å fokusere på studier i Bergen og den politisk uavhengige politikken, svarer den engasjerte 21-åringen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00