– Jeg skal være forsiktig med å blande meg inn i naboens politikk, men det har ikke manglet på synspunkter fra Stange til Hamars håndtering av jernbanesaken, sier varaordføreren.

Fangberget håper at planutvalgets vedtak var et feilskjær og at andre politiske organ i Stange greier å få E6-utbyggingen ved Uthuskrysset på skinner snarest.

– Vegbyggingen bør ikke forsinkes. I Hamar har vi tenkt å strekke oss langt for ikke å forsinke Nye Veier AS. Vegbyggingen nordover fra Kolomoen er sterkt framskyndet, og det er svært gledelig for regionen. Forsinkelser passer dårlig. Selv får Hamar Vienkrysset og Åkersvika til behandling i formannskapet. Med Nye Veier AS kan vi få ferdig E6 helt til Mjøsbrua, før den var tenkt startet opp i inneværende NTP. Det som overrasker er at Ap er med på Senterpartiets standpunkt, ifølge Fangberget.

Frp frykter for utbygging

Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen sier i en kommentar at han stiller seg undrende til at noen få lokalpolitikere blokkerer for en avgjørende, viktig E6-utbygging, som ikke bare får negative konsekvenser for Stange, men også Hamar, Ringsaker, Innlandet og resten av landet.

– Jeg ble stum av sjokk da jeg ble informert om at Sp fikk med seg Ap i planutvalget og ikke sende de kloke justeringene på Uthuskrysset som Nye Veier har gjort, sier han.

Johnsen sier det er destruktivt og kan få dramatiske konsekvenser for framdriften for E6 i Innlandet.Den store grøfta på cirka 25 meters bredde og åtte meters dybde tilsier at cirka 200 000 kubikkmeter masse må fjernes. Klimaregnskapet i det opprinnelige forslaget er meget dårlig, sier han.

«Frp går bananas»

Det uttaler Aps medlem av kommunestyret, Øyvind Hartvedt.

– Frp går bananas på sviktende grunnlag etter tirsdagens planutvalg. Frp var ikke med på å støtte utbyggingen av E6 og Dovrebanen langs Mjøsa i 2011. Hele opplegget var å bygge veg og bane samtidig, mens Frp ville ta ut jernbane. De ville også utsette endelig vedtak om bygging av veg fordi de ville ha en annen finansiering enn den som var foreslått og som det ble flertall for. Med Frps stemmegivning i 2011, ville det mest sannsynlig ikke vært noe sak for planutvalget, fordi vi enda hadde ventet på at vegen til Kolomoen skulle blitt ferdig, sier Hartvedt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00