– Jeg forstår virkelig ikke hvorfor noen kan være overrasket over prisøkningen, sier Gjestvang

Sp-lederen minner om at formannskapet behandlet to saker i august 2015 i forbindelse med innføring av nye renovasjonstjenester.

– I denne saken kom det klart fram at den nye ordningen ville bli dyrere enn den gamle. Jeg vil minne om at jeg var den eneste som ville beholde gammel ordning og dermed slippe så stor prisøkning. Når det gjelder den resterende prisøkningen kom dette fram i samme møte i sak om økonomiplan og rammebudsjett, priser 2016 for Hias IKS. Her beskrives en prisøkning på 9,5 prosent og hele formannskapet tok saken til orientering. Vi er altså godt opplyst om prisutviklingen og de som klager på prisene i forhold til ny renovasjonsordning, har ikke fulgt med i timen. Da burde flere enn meg stemt imot og ville beholde gammel ordning, sier Gjestvang.

KrFs Kjell Bjørseth har deltatt på representantskapsmøte i Hias og Sirkula. Han skjønner at det kan virke brutalt, men prisene vil flate ut.

– Feilen lå i at vi ikke økte gebyrene slik Hias-styret ba. På den måten ble etterslepet større enn nødvendig. Store investeringer som nye vannledninger er foretatt. Vi får bare håpe at prisoppgangen justerer seg ned de kommende årene, sier Bjørseth.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00