– La bygdeskolene leve, vi har ingen skoler å miste. Det skriver leder Mali Helene Moen i Foreldreutvalget i Stange kommune i høringsinnspillet til framtidig skolestruktur. Utsagnet er stikk i strid med hva Tore Ketil Stårvik, FAU-leder ved Ottestad ungdomsskole uttaler.

– Det er forunderlig at de fleste partiene allerede har bestemt seg i skolestruktursaken. Hvis skolestrukturen i Stange blir for dyr, så går det utover alle, sier Stårvik til HA.

Han viser til at rapporten fra Telemarksforskning som forteller at små, fådelte skoler har dobbelt så store utgifter per elev som fulldelte skoler.

Kjeverud skole

Ifølge Stårvik var mange negative til nedleggelse av Kjeverud skole på 1990-tallet også.

– Ingen savner skolen i dag. Det bygges og det er liv laga i områdene rundt skolen fortsatt. For det kan ikke være skolen alene som skal berge et lokalsamfunn. Samtidig som at ingen av ungene som har kjørt, eller nå må kjøre buss går til grunne for det. Politikerne hadde ingen problemer med å legge ned en liten skole, noe som viste seg å være en riktig beslutning. Hva har nå endret seg egentlig? At skolen den gang lå i Ottestad og at i dag ligger de på Espa, i Åsbygda, i Vallset, i Romedal og på Ilseng? spør Stårvik.

– Det er ikke så enkelt å si at bygdesamfunn er avhengige av skolebyggene. Å opprettholde dagens struktur betyr en dårligere skole for alle. Å spre armoden utover vil bare bidra til en forringet skole og mindre kvalitet over alt. Skolestruktursaken i Stange er ikke uvesentlig for oss i Ottestad. Selv om Ottestad-område holdes utenfor i denne omgang, og skal gis en egen vurdering i løpet av kort tid. For her er det heller behov for en tredje barneskole, både på grunn av utbyggingen generelt, og på grunn av Åkershagan spesielt, sier Stårvik videre.

Helhetsansvar

Stårvik mener de folkevalgte har et helhetlig ansvar for hele kommunen.

– Folk i Ottestad føler til slutt at vi betaler bare skatt uten å få noe tilbake. Dette går rett inn i kommunestrukturdebatt. Vi betaler mest i eiendoms- og inntektsskatt av alle i Stange. Vi utgjør om noen år 45 prosent av kommunens befolkning og forventer naturlig nok å få noe tilbake. Telemarksrapporten kostet 2,2 millioner. Det er bortkastede penger dersom politikerne konkluderte på forhånd.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00