Årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 ble vedtatt mot 13 stemmer. Fellesforslaget til Ap, SV og Pensjonistpartiet innebærer en styrking av rådmannens forslag på 1,3 millioner kroner.

Ifølge gruppeleder i Ap, Bjarne H. Christiansen er barn og unge prioritert i neste års budsjett. Det vil bli opprettet ny 100 prosent stilling som helsesøster. 350.000 er øremerket Stange bibliotek for utvidet åpningstid og økt bemanning. Innsatsen overfor fremmedspråklige barn i barnehagene skal styrkes med en migrasjonspedagog. Rådmannen er bedt om legge fram en utredning etter at SFO/søskenmoderasjon og friplass ble fjernet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00