Stangeordfører Nils A. Røhne understreker at skoleprosessen må plasseres der den hører hjemme, nemlig hos ham og politikerne. Ingen annen sak på mange år har engasjert og provosert mer. Neppe noe annet tema enn skolenedleggelser engasjerer så mye.

– Onsdag begynner runden med folkemøter i forbindelse med skolestruktur. Folk bør være forberedt på hva de møter. Politikerne bestilte anbefalingen av rådmannen. Han blir med rundt og legger fram, men husk at det er politikerne som er ansvarlig. Det er vi som gjennomfører møtene, ikke rådmannen og skoleadministrasjonen, sier Røhne.

Enige eller uenige

Ordføreren sier videre at politikere ba rådmannen om å komme med en samlet anbefaling. Denne bestillingen er levert. Folk kan være enige i eller uenige i hele eller deler av rådmannens endelige anbefaling, sier Røhne.

– Hvordan skal dere unngå at det blir rådmannen og hans stab som må ta støyten fra publikum for upopulære kuttforslag?

– Politikerne diskuterer ikke med rådmannen, men diskuterer seg i mellom på grunnlag av innstillingen. Det ville være et klart brudd på den måten kommuneadministrasjonen og de folkevalgte skal forholde seg til hverandre på, dersom rådmannen eller andre fra administrasjonen blir deltaker i den politiske debatten knyttet til saken. Det politiske skjønnet er det vi politikere som utøver, sier Røhne.

Høy temperatur

Ordføreren forventer spennende og engasjerende kvelder rundt om i kommunen, til tider med høy temperatur.

Røhne synes det er grunn til å understreke at det er politikerne som skal drøfte og diskutere seg fram til en konklusjon.

– Det er jo vi politikere som har ansvaret for å ha dialogen med befolkningen i folkemøter, ikke rådmannen, sier Røhne.

– Vil rådmannen delta på skolemøtene?

– Ja, folkemøtene fungerer som åpne kommunestyremøter. Det vil si at rådmannen skal legge fram sin utredning og sin anbefaling, slik han senere vil gjøre. Rådmannen kan også som i kommunestyret, svare på spørsmål. I skolesaken vil dette kunne være slik som økonomiske utregninger og arealbruk. Som i kommunestyret, vurderer rådmannen om han kan svare på de spørsmål som måtte komme direkte eller komme tilbake etter å ha gått en runde med sine fagfolk for å være sikker på at fakta blir avklart riktig.

Les også
Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00