– Jeg vil særlig framheve at dette er viktig nå, da vi er inne i en tid hvor investering i skogbruk og skogindustri er helt fraværende i Norge nå. Altfor mye tømmer går ut av landet. Derfor bør skogbruket benytte alle de fora vi kan for å være med og påvirke, også lokalt i Stange kommune.

– Vi kan snakke med politikere lokalt som igjen kan øve innflytelse på rikspolitikerne.

Nermo er ikke i tvil om at E6 og jernbane gir muligheter for trebasert industri som vil satse i regionen.

– God infrastruktur er jo svært viktig, sier han.

Nermo synes det nystartede næringsrådet er et bra fora, sammensatt av næringsfolk og lokalpolitikere. Han har store forventninger til arbeidet i rådet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00