Ordfører Nils A. Røhne ropte forleden dag høyt om sin bekymring over at Bane Nor ikke vil forplikte seg nå til å tilbakeføre jernbanesporene gjennom Stange til matjord. Det fikk Vedum til å sperre opp øynene og varsle at han vil utfordre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Stortinget. Vedum og Mehl forlanger nå at statsråden gir et klart styringssignal til Bane Nor.

jordvern

– I Norge har vi ikke bygd jernbane på lang tid. Derfor er saken om jordvern så viktig prinsipielt. Bane Nor kan ikke planlegge uten å være helt tydelig på at gamle, nedlagte jernbanespor skal settes tilbake til dyrket mark. Det må gis føringer med en gang. Her må statsråden være tydelig overfor Bane Nor og sende et brev snarest. Olsen har hundre prosent styringsrett over Bane Nor, framholder Trygve Slagsvold-Vedum.

Han sier det ikke bare er jernbaneareal i Stange som er interessant. Det samme spørsmålet om dyrket mark på nedlagt jernbanegrunn aktualiseres med utbygging i Østfold og nybygging av jernbane i Ringsaker.

– Dette er mer enn en stangesak. Vi kan ikke bygge ned mer matjord nå og må ta hensyn til det fra dag en i jernbaneutbyggingen på Hedmarken. Vi har vært tydelige på at landbruksinngrepene må skje skånsomt, sier Vedum.

Matjord vekker uro

Sp-lederen er sterkt urolig for at nedbygging av matjord øker.

– Vi må være forsiktig og ha strammere mål for å bevare motjorda. Solvik-Olsen må følge stortingsflertallet. Har vi først mistet matjord, er den borte for alltid. For meg handler dette om beredskapstenking. Ett dekar jord er 1.000 brød i Stange. Forsvinner 100 dekar matjord er 100.000 brød borte hvert år til evig tid.

Det er en klar premiss i Stanges krav at den gamle traseen må tilbakeføres til matjord.

– Jeg skjønner stangeordførerens bekymring. Realitetene er at ny bane planlegges uten tilbakeføring. Det må vi ta innover oss. Samferdselsministeren må bruke makta si og følge opp Stortingets mål, som er krystallklare, avslutter Trygve Slagsvold Vedum.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00