Våren 2017 sto 100 personer i kø for å få – eller for å bytte – fastlege i Løten. Kommunen ansatte en ny lege for å få kapasiteten opp på lovlig nivå.

Ifølge helsenorge.no er det i dag 43 ledige plasser på fastlegelistene i Løten, fordelt på to leger. 110 personer står i kø for å få bytte fastlege, enten internt i kommunen, eller fordi de i dag har fastlege i en annen kommune.

I en interpellasjon til kommunestyret 3. april spør Marte Larsen Tønseth (Sp) om kommunen snart vil være der de var i 2017 om det ikke tas grep. Hun spør om det igjen er nødvendig å utvide antall driftsavtaler, og om hvor mye dette vil koste.

– Løten Senterparti er opptatt av at legekontorene i Løten har rammer for å kunne opprettholde et godt omdømme med tid og kvalitet. Det er en særdeles viktig jobb som gjøres for innbyggerne, påpeker Tønseth.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00