Hedmark og Oppland SV skriver i en pressemelding av forslaget fra nominasjonskomiteen er preget av en ønske om balanse for både kjønn, alder og geografi.

Her er de fem øverste - og komiteens begrunnelse for forslaget:

Nominasjonskomiteen for Hedmark og Oppland SV foreslår Bjørnar Tollan Jordet (32) fra Tolga i

Hedmark på topp. Han er kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem i Tolga kommune, og

representant på fylkestinget i Hedmark. Han han har vært både leder og nestleder i Hedmark SV. Han deltar nå i Fellesnemnda for Innlandet sammen med Anne Lise Fredlund fra Oppland. De er SVs

representanter i arbeidet med å legge rammer for det nye fylket. Bjørnar er opptatt av

næringspolitikk og sysselsetting med særlig innsats knyttet til fortrinnene i regionene i det framtidige

Innlandet. Dette er viktig for et sterkt Innlandet som kan sikre innbyggerne gode desentrale tjenester der de bor. Bjørnar er utdannet lærer.

På andreplassen innstiller komiteen Mai Bakken (56) fra Lom i Oppland. Hun er daglig leder på Norsk fjellsenter i Lom og for Klimapark 2469 AS. Hun har vært leder i en periode som disse er bygd opp til å bli bærekraftige og moderne bedrifter. Hun har sittet fire perioder i kommunestyret for Lom

kommune, tre perioder i formannskap og en periode som varaordfører. Hun har vært leder for

nasjonalparkstyret for Jotunheimen nasjonalpark i to perioder. Hun er inne i sin andre periode som

vara til fylkestinget og Komite for næring, klima og miljø. I komiteen har hun møtt flere ganger i

inneværende periode. Hun sitter også i styret for LO sitt kvinnenettverk for kommunene Vågå, Lom

og Skjåk.

På de neste plassene kommer:

• Nr 3. Øystein Hanevik (52) fra Kongsvinger i Hedmark. Han sitter i kommunestyret i

Kongsvinger og er nestleder for Samfunnskomiteen. Øystein er også lokallagsleder for

Kongsvinger SV.

• Nr 4. Vilde Sveen (21) fra Nordre Land i Oppland som er politisk engasjert i Nordre Land SV.

Hun er vara til kommunestyret i Nordre Land kommune, og har vært leder for Land SU.

• Nr 5. Mizanur Rahaman (29) fra Lillehammer. Han sitter i kommunestyret og formannskapet i

Lillehammer kommune og er gruppeleder for SV. Han er leder i Oppland SV.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00