Det var tirsdag nyheten sprakk om at ministeren ikke gir tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark. Dermed blir den nylig varslede jakten avlyst, og lisenskvoten kuttes fra de 47 ulvene man var forespeilet å jakte til de 15 dyrene det allerede er gitt tillatelse til å felle.

Både Kristian Tonning Riise (H) og Tor André Johnsen (Frp) langet ut mot egen regjering i kjølvannet av avgjørelsen, og sinnene er ikke mindre i kok i sauenæringen.

LES INTERVJUET MED DE TO STORTINGSREPRESENTANTENE HER

– Det er ikke mulig med en sameeksistens mellom sau og ulv, sier sauebonde Grethe Standerholen fra Stange.

mistet 115 sau på en sommer

Bøndene som har sau på beite i Stange allmenning har blitt hardt rammet av streifende ulv de siste årene. For to år siden mistet Standerholen 115 dyr i løpet av beitesesongen, om lag 30 prosent av flokken.

Hun mener det er vanskelig å peke på hva bøndene kan gjøre bedre for å ta vare på dyrene ute på beite.

– Vi har samarbeid om tilsyn og er av gårde hele uka. Jeg har også radiobjeller hvor jeg kan følge med, men det er for sent når sauen spurter utover i almenninga, sier Standerholen.

– Men jeg har bestemt meg for at det jeg mener er en feilslått rovdyrpolitikk ikke skal bestemme om jeg skal slutte med sau eller ikke, sier hun.

– driver narr

Kaj Willy Teppen, nestleder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, kan fortelle at det er mange som har tenkt annerledes enn Standerholen. Antall sau på beite i Stange er redusert med mange tusen dyr på noen få år.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at det tallet går ned i Stange på grunn av problemer med rovdyr i utmarksnæringa, sier han.

Teppen tror også at det finnes mer ulv i Norge enn tallene det opereres med. Ifølge Rovdata er det 65–68 ulv som kun holder til i Norge.

– Tallene er dokumentert fra vinteren 2015/16. Siden den gang har det vært en yngling, og vi vil få en ny til våren, påpeker Teppen.

Også Stange-bonde Kjell Joar Dybdal retter skarp kritikk. Selv har han mistet 180 dyr på grunn av ulv de siste tre årene.

– Denne avgjørelsen er å drive narr med folk. De venter til det øyeblikket jakta skal i gang, og burde tatt en avgjørelse før, sier Dybdal.

– Men jeg tror ikke dette er slutten på visa. Nå er det bare å begynne på nytt, og ta kampen mot myndighetene, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00