Avtalen er inngått mellom Brøttum allmenning, Ringsaker allmenning, Pihl AS og Ringsaker kommune.

Avtalen sikrer at de 18 parsellene skal være ferdigstilt innen angitte tidspunkt.

Bygging av gang- og sykkelveger skal opparbeides i henhold til vegvesenets krav.

Parseller som er turveger skal i hovedsak følge etablerte hytteveger eller bli opparbeidet som grusveger.

Avtalen skal nå på høring.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00