– Det er ikke vanlig at vi tar slike kontroller, bekrefter miljøverndirektør Jørn Georg Berg hos Fylkesmannen.

Han understreker at oppmerksomheten gravearbeidet i Brumundelva har fått, er utslagsgivende for kontrollen.

– Det er utført store inngrep i elva som vi nå vil kontrollere er gjort på riktig måte, sier Berg.

HÆRVERK PÅ ELVA

Sportsfiskerne har uttrykt bekymring for at Norges beste ørretelv er ødelagt.

Fiskeentusiast Arve Narud har karakterisert gravearbeidene i elva som hærverk.

– Det er mange som har kontaktet oss. Det er stor interesse for Brumundelva. Mange er bekymret for det som er har skjedd, miljøverndirektør sier Jørn Georg Berg.

MÅ MØTE PÅ BEFARING

20. april dukker Fylkesmannens representanter opp i Brumunddal, De skal saumfare elva på strekningen fra Sveum til jernbanebrua.

Folk fra Ringsaker kommune, Norconsult og Anlegg Øst er bedt om å møte på kontrollen.

– Vi skal befare hele anleggsområdet og se om arbeidene er gjort i tråd med tillatelsen, sier Berg.

Fylkesmannen har bedt om dokumentasjon på hensynet til kantvegetasjon:

«Det vil si oppdatert kartgrunnlag over hvilke områder som er og skal være hensyntatt/bevart. Vi ber også om en oversikt over hvilke områder som skal beplantes/revegetertes og en redegjørelse av hvordan og når dette er tenkt», skriver Fylkesmannen.

KREVER MER DOKUMENTASJON

Entreprenør Anlegg Øst må også dokumentere bruken av anleggsmaskiner i elva:

«Vi ber om å få framlagt dokumentasjon på hvilke krav kommunen har stilt og hvilke løsninger entreprenøren har valgt både når det gjelder dokumentasjon på relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i vassdrag og opplæring av personell», skriver Fylkesmannen.

RAKK TIDSFRISTEN

Teknisk sjef Per Even Johansen i Ringsaker kommune sier at arbeidet med å bunnforsterkninger har gått som planlagt.

– Vi skule være ute av elva med maskinene til påske. Det klarte vi.

Vi har utført arbeidet i tråd med tillatelsen som ble gitt, sier Johansen.

Han lover også at det vil komme vegetasjon langs elva der dette er fjernet i dag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00