Tiltaket TIUR (Tidlig intervensjon – ungdom og rus) så dagens lys i 2010, og er et tverrfaglig samarbeid mellom kommunen, politiet og andre offentlige etater. Målsettingen er å i større grad avdekke og forebygge rusmisbruk blant ungdom opp til 24 år i Ringsaker.

Les også: Får vi tatt dem tidlig rekker de ikke å bli vinningskriminelle

Nå har Høgskolen i Innlandet evaluert tiltaket, og fredag la de fram sine tanker i kommunestyresalen i Moelv. Høgskolen konkluderer slik:

– Konklusjonen er at vi er veldig positive. Det er en modell som fremmer både tverrfaglig samarbeid, og som har en positiv effekt for mange av ungdommene, sier Marit Bye, høyskolelektor ved Høgskolen.

– HAR ENDRET LIVET

Siden samarbeidet startet opp for åtte år siden, har over 100 ungdommer i kommunen vært en del av tiltaket. Høgskolen har intervjuet mange av ungdommene, og tilbakemeldingene er at de fleste opplever at de får et bedre liv.

Les også: Færre unge drikker alkohol

– De beskriver at de får en pause til å reflektere og tenke over livet sitt i samtale med trygge voksne. De blir tatt imot med respekt, og kan snakke om både rusmidler og livet generelt, sier Bye.

16 av 19 ungdom som har blitt intervjuet, forteller at de nå er rusfrie og har et stabilt liv.

– Ungdommene opplever at de blir ivaretatt, og de forteller at TIUR har endret livet deres, sier høyskolelektoren.

– VIL FORTSETTE

Kommunalsjef Anne Kari Thorsrud i Ringsaker kommune, forteller at rusmisbruk blant ungdom ikke er et større problem i Ringsaker enn andre steder i landet.

– Hvorfor startet man med dette tiltaket?

–Vi ønsket å prioritere tidlig innsats for å forebygge rusbruk hos ungdom. selv om undersøkelser viser at det ikke er annerledes her enn i resten av landet, sier Thorsrud.

Modellen er basert på tverrfaglig samarbeid og består av samtaler med ungdommene så ofte de har behov, og i tillegg må de møte til hyppige urinprøvekontroller. Det skal i stor grad være individrettede tiltak på de unges premisser.

– Er det noe man kan gjøre annerledes?

– Vi tenker kanskje at ungdommen bør inviteres for å diskutere modellen, og dele sine erfaringer. Det er viktig at det hele tiden er en kritisk og etisk refleksjon rundt det man holder på med, sier førsteamanuensis Børge Baklien fra Høgskolen i Innlandet.

Kommunalsjefen forsikrer om at de vil fortsette det gode arbeidet.

– Vi vil fortsette å bygge tverrfaglig og faglig kompetanse i kommunen, fange opp flest mulig ungdom og sørge for at de får alternativer i livet, sier Thorsrud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00