For da Hamar Arbeiderblad torsdag morgen møtte opp på Husebyenga for å følge saumfaringen av elva sammen med representanter fra Fylkesmannen, Ringsaker kommune, Norconsult og Anlegg Øst, ble det bråstopp.

Beskjeden fra seniorrådgiver Atle Rustadbakken i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen var klar: befaringen langs elvebredden skal foregå uten pressen.

– VELDIG MERKELIG

Gravearbeidene i Brumundelva har den siste tiden måtte tåle sterk kritikk, og Fylkesmannen skal nå granske om Ringsaker kommune har utført arbeidene i tråd med tillatelsene som ble gitt.

Fiskeentusiast Arve Narud har tidligere kalt arbeidene i elva for hærverk, og er bekymret for at det som har vært regnet som en av Norges beste ørretelver, kan ha fått varige skader. Han reagerer også på at representanter fra Brumunddal og Omegn Sportsfiskerforening heller ikke var invitert med på befaringen.

– Det er veldig merkelig at fiskerforeningen, som er forvalter av fiske og fisken i elva, ikke har blitt invitert, sier Narud til HA.

Han får støtte av fisker og oppsynsmann i fiskerforeningen, Nils-Arild Lundberg.

– De har rett og slett laget en transportkanal for vann. Personlig synes jeg det er merkelig at man i ettertid skal begynne å snakke om hva som er gjort feil. De har ødelagt elva i to år, sier Lundberg.

Les også: Høy pris å betale for flomsikring som reduserer kvaliteten på elva.

– et internmøte

Seniorrådgiver Rustadbakken hos Fylkesmannen forteller til HA at han er godt kjent med synspunktene til fiskerforeningen, og at han gjerne lytter til råd.

– Men hvorfor fikk ikke fiskerforeningen være med på befaringen?

– Vi så på denne befaringen som et internmøte mellom oss som har gitt tillatelsen, tiltakshaver og entreprenøren, på lik linje med prosjektmøtene vi har, svarer Rustadbakken.

Han viser til paragraf 14 i offentlighetsloven på samme spørsmål om hvorfor HA ikke fikk være med. Samtidig forstår Rustadbakken at situasjonen i elva er noe som opptar mange, og han tror at Ringsaker kommune kunne vunnet mye med å gi bedre informasjon underveis om prosjektet.

– Hensikten var ikke å ekskludere noen fra turen, men det var slik jeg landa det når jeg planla det. Vi ønsker at dette skal framstilles på en ryddig måte. Mye av diskusjonen rundt elva er het, men jeg tar det som et tegn på at det er et stort engasjement, sier han.

- Reagerer kraftig

HAs sjefredaktør Carsten Bleness er på sin side ikke fornøyd med at befaringen av Brumundelva ble betraktet som et internmøte.

– Jeg reagerer kraftig på at Hamar Arbeiderblads journalister nektes å delta på en utendørs befaring på et offentlig område hvor det er brukt betydelige offentlige midler. Det er en høyst uvanlig framgangsmåte, og det er alvorlig når Fylkesmannen og Ringsaker kommune går til et slikt skritt, sier Bleness.

Han minner om at det var en helt annen holdning under Næra-saken, hvor flere av de involverte ikke var komfortable med å ha pressen utenfor stuedøra. Ringsaker kommune har brukt flere titalls millioner kroner på flomsikring av Brumundelva.

– Nå er det kommunen selv som skal granskes, da gjelder tydeligvis andre regler. Dette er en av landets beste ørretelver, den er et viktig rekreasjonsområde for mange, elva går tvers gjennom Brumunddal, da sier det seg selv at media må kunne følge befaringen, poengterer HAs sjefredaktør.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00