Turid og Stein Olav Sole er tredje generasjons drivere av småbruket Sole på Jessnes.

Det planlagte nye dobbeltsporet går rett igjennom eiendommen, og Jernbaneverket greier ikke å berge den.

Det går det fram i deres merknadsdokument som ble oversendt til Ringsaker kommune for en drøy uke siden.

Ikke mulig å berge

Eierne av Sole har selv foreslått at småbruket kan berges ved at den planlagte tunnelen gjennom Furuberget forlenges forbi Sole, alternativt at traseen legges lenger øst. 

De har også spilt inn overfor Jernbaneverket at traseen kan legges i kulvert under småbruket, slik at det kan gjenoppbygges.

Jernbaneverket levner eierne lite håp om at Sole unngår å bli jevnet med jorden dersom dobbeltsporet blir bygd.

Ikke overrasket

Teknisk er det meget krevende å gjøre endringer i dette området, og Jernbaneverket mener ulempene vil forsterkes andre steder. 

Dessuten vil kostnadene være betydelige, slik at Jernbaneverket mener det er urealistisk også av den grunn.

Grunneier Stein Olav Sole sier at de en stund har skjønt at dette ville bli utfallet. Planen om at dattera og svigersønnen skulle ta over gården på 18 mål og som i dag forpaktes bort, er nå lagt på is. 

Det er først i neste planfase, som er reguleringsplan, at Jernbaneverket har et formelt grunnlag for å løse inn eiendommer.

I første omgang er det snakk om båndlegging, som i lengste fall kan vare i fire år med mulighet for forlengelse i fire år til.

Påvirke pris

– For vår del handler det om en usikkerhet. Vi kan tenke oss å kjøpe en leilighet etter hvert, men en båndlegging vil påvirke pris ved et salg, frykter Sole.

Sole har fått med seg at det kun ligger inne en framføring av dobbeltspor til Åkersvika (og knapt nok det), og at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge dobbeltspor nord for Hamar.

– Jeg håper at de vi har valgt inn på Stortinget, skjønner at befolkningsgrunnlaget i Innlandet er for lite til at det lønner seg å bygge dobbeltspor, sier Sole.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00