Rådmann Jørn Strand forklarer det historiske resultatet med tre årsaker:

• Økte skatteinntekter og overføringer fra staten.

• Stram økonomistyring og god budsjettdisiplin i de kommunale virksomhetene.

• Innertier på budsjettering av lønn- og pensjonskostnader.

HØRT PÅ SIGBJØRNS ORD

– Vi har orden på økonomien. Det har vi alltid hatt, og det viser det seg at vi også hadde i 2016, sier Jørn Strand.

Litt morsomt sagt så har Ringsaker kommune tatt inn over seg Sigbjørn Johnsens ord:

– Ja, vi bruker ikke mer enn vi har, vi har orden på økonomien og vi passer på pengene våre. Vi har blant annet truffet godt på budsjettering av lønns- og pensjonskostnader. Underbudsjettering vil føre til problemer. Vi har lagt oss på en god retning, sier Strand.

GÅR SÅ DET SUSER

I regnskapet som presenteres i disse dager er det tre nøkkeltall som viser at Ringsaker går så det suser:

• Netto driftsresultat er på hele 115 millioner kroner.

• Det regnskapsmessige overskuddet er på 19,7 millioner kroner.

• Arbeidskapitalen (forskjell mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld) har det siste året økt med 70 millioner kroner.

– Dette er vårt beste resultat på mange år. Det er et veldig godt resultat, sier Strand.

ØKTE SOSIALUTGIFTER

En viktig forklaring til de historiske tallene er at stadig flere kommunale enheter har god kontroll på lommeboka.

.- Alle våre enheter går stadig bedre. Det er færre som har problemer, sier Strand.

Omsorgsdistriktene har vært en gjenganger med årlige underskudd. Nå er det kun omsorgsdistrikt Moelv som sliter med underskudd.

Sosialbudsjettet har også et akkumulert forbruk på 8,6 millioner kroner mer enn budsjett.

STYRKE EGENKAPITALEN

Selv om overskuddet er på hele 115 millioner kroner, er det kun 19,7 millioner kroner som allerede ikke er disponert.

Rådmannen foreslår at en del av potten brukes til bredbåndsatsing (se egen sak).

– I tillegg mener vi det er viktig å styrke egenkapitalen. Spesielt gjelder det likviditeten og fond til næringsformål og markedsføring, sier Jørn Strand.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00