Da taket pågjeterhytta ble fjernet i sommer, viste det seg at veggene var råtne og dugnadsfolkene fra Ringsaker kommune valgte å la veggene falle ned.

Kritikken har imidlertid vært krass fordi gjeterhytta ble gjenoppbygd uten at var gitt noen byggetillatelse.

– Vi beklager. Byggingen skulle selvsagt ha vært stoppet opp og klarert med kart- og byggesaksavdelingen før det skjedde noe mer, sier rådmann Jørn Strand.

TRODDE DET VAR I ORDEN

Han understreker at hele intensjonen med Ringsaker kommunes involvering er å legge til rette for et friluftstilbud for ungdom.

– Vi har gjort tilsvarende med Purkdalskoia og Kusvea. Vi ønsker legge til rette for aktivitet, slik at ungdom kan ta i bruk fjellet, sier Strand.

– Ville du helst sett at Ringsaker kommune hadde sluppet denne kinkige byggesaken?

– Kommunen har ikke andre intensjoner enn å følge regelverket. I denne saken trodde de involverte at tillatelsen var i orden. Slik var det dessverre ikke, sier Strand.

BERTEIG VAR PÅ BEFARING

Rådmann Jørn Strand understreker at det var ansatte i ungdomsavdelingen på kultur som har vært med dugnaden.

– Vår bygg- og eiendomsenhet har ikke vært involvert, sier han.

Øyungen Sæterlag oppdaget under en befaring i fjor høst at gjeterhytta egentlig var i så dårlig forfatning at den burde rives.

Rådmannen sier at kultursjef Asle Berteig og prosjektleder Morten Trosvik deltok på den aktuelle befaringen.

– Jeg tror Øyungen Sæterlag på at det var først da taket ble tatt av, at de oppdaget hvor dårlig forfatningene veggene var i, sier Jørn Strand.

Den kinkige byggesaken vil ikke føre til noen konsekvenser for de involverte fra kultur.

– Jeg har ikke behov for å tildele skyld eller noen andre konsekvenser.

Egentlig er tiltaket vi vil etablere veldig positivt. Det er igjen å beklage at det skjedde en glipp, sier Strand.

KOSTET 180.000 KRONER

Gjeterhytta står nå halvferdig. Øyungen Sæterlag må nå i etterkant søke om byggetillatelse.

– Vi har fått beskjed om å sende inn byggesøknad samt en forklaring, sier Per Dobloug i Øyungen Sæterlag.

Søknaden vil bli sendt til regionale myndigheter for uttalelse.

Ringsaker kommune skal leie gjeterhytta gratis i 15 år med rett til ytterligere 10 år. Forutsetningen er at kommunen betaler byggearbeidene.

– Jeg har sett at det hittil har påløpt kostnader til 180.000 kroner, sier Strand.

Finansieringen skjer innenfor kulturenhetens budsjett.

Flere svar

Sp, KrF og Ringsaklista krever svar på to uavklarte spørsmål om byggesaken på Øyungen.

Odd-Amund Lundberg (Sp) sendte spørsmålene til Ringsaker kommune mandag.

Der ber han om svar på følgende to spørsmål om gjeterhytta til Øyeungen Sæterlag:

** Hvilken rolle har kommunen hatt i prosjekteringen rundt gjeterhytten? (materiallister, transport osv.).

** Hvilken rolle har kommunen hatt i riving og gjenoppbyggingen av gjeterhytten?

Odd-Amund Lundberg reagerte allerede i sommer på den kinkige byggesaken da HA omtalte saken første gang.

Han ba om en redegjørelse i planutvalget. Det fikk han sist onsdag.

I likhet med representantene til Ringsaklista og KrF var ikke Lundberg tilfreds med det han fikk høre av forklaringen fra rådmannen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00