Torsdag formiddag gikk politiet ut med følgende melding:

«Også i Innlandet politidistrikt ser det ut som om været skal vise seg fra sin beste side til helgen.

Hittil i juli er det registrert 14 anmeldelser på førere som har blitt stanset med promille i vårt politidistrikt.

Vi vil som politiet i Sør-Vest minne om viktigheten om å la bilen og båten stå hvis man er påvirket av alkohol. Du utsetter både deg selv og andre for fare under kjøring i ruspåvirket tilstand.»

Hvis du skulle være i tvil:

Promillegrensen når du er sjåfør i bil er 0,2, mens grensen for føring av mindre båter er 0,8.

For båter lengre enn 15 meter er grensen 0,2.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00