Det er knapt noe i Hedmark som engasjerer mer enn rovdyrpolitikk. Katrine Aalstad er én av to talspersoner for Miljøpartiet De Grønne i Hedmark. Rollen tilsvarer fylkesleder.

Lørdag hadde Aalstad et leserinnlegg på trykk i Glåmdalen, som ikke har falt i god jord hos alle i Hedmark MDG.

I strid med program

Innlegget dreide seg om hvorfor Hedmark MDG ikke støttet MDGs aksjon nasjonalt mot skyting av ulv foran Stortinget 15. oktober.

Avslutningen på leserinnlegget kan leses slik at MDG Hedmark støtter skyting av ulv i norsk natur.

Der heter det «Når vi nå skal skyte 47 ulv, er vi enige i at det er et trist og vondt inngrep i norsk natur, og artsmangfold. Men rammebetingelsene for norske gårdbrukere gir ikke rom for andre løsninger.»

Illojalt?

HA fått innspill fra MDG-ere som mener innlegget strider mot MDGs partiprogram, og betegner det som illojalt og udemokratisk. Enkelte anonyme kilder mener Aalstad bør trekke seg som partiets talsperson i fylket.

Teknisk feil

Den andre talspersonen i Hedmark MDG Bård Sødal Grasbekk sier at innlegget ikke var godt nok forankret i fylkesstyret.

– Innlegget ble sendt til avisene i den tro at fylkesstyret hadde sett det, noe som ikke var tilfelle på grunn av en teknisk feil, sier Sødal Grasbekk.

I likhet med andre politiske partier har Hedmark MDG en praksis om at innlegg som undertegnes med partinavnet, skal innom fylkesstyret.

– Det var et par uheldige formuleringer i innlegget, som det ikke er dekning for. Sett bort fra det, var formålet med innlegget å bygge bru mellom partene i rovdyrdebatten. Intensjonen var ikke å gi et inntrykk av at Hedmark MDG støtter nedslakting av ulv, sier Sødal Grasbekk.

Vil ikke trekke seg

– Vil innlegget få noen konsekvenser for Aalstad?

– Det kan jeg ikke si ennå, svarer Sødal Grasbekk.

Noen har tatt til orde for at Aalstad må si fra seg vervet som talsperson for fylkespartiet. Det har hun ingen planer om å gjøre.

– Nei, det er ikke aktuelt. Jeg ser at det var noen forkjærte formuleringer, som vi hadde unngått om fylkesstyret hadde fått innlegget slik det var meningen. Jeg tar selvkritikk på noen av formuleringene. Jeg ser at den siste setningen kan leses som at vi støtter nedskyting av ulv, noe som ikke er tilfelle, sier Aalstad.

Nytt innlegg

Aalstad har nå skrevet om deler av innlegget og sendt til avisene, blant annet HA.

Hun har fått mange tilbakemeldinger fra partifrender på innlegget, og på Facebook har diskusjonen gått friskt.

– Internt i styret i Hedmark MDG er det ingen motsetninger i rovdyrspørsmålet. Vi støtter partiets politikk om en bærekraftig bestand, og en økning av antall individer innenfor dagens sone. Men vi kan ikke la være å se rovdyrspørsmålet i sammenheng med landbruks – og distriktspolitikk, og gi gårdbrukerne muligheter til å beskytte dyra sine, sier Aalstad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00