– Dette er bidraget fra Hamar vest! sier Bjørn Faraasen når vi møter ham i krysset mellom Furubegvegen og Lille Prestrudveg.

Den siste tiden har HA skrevet flere saker om dårlige veger rundt omkring på Hedmarken, de fleste av dem grusveger. Men krysset mellom Furubergvegen og Lille Prestrudveg er synlig bevis på at asfalt ikke nødvendigvis er alt som skal til.

VEGINGENIØR SPÅDDE TRØBBEL

For noen år siden skulle krysset rustes opp med kantstein mellom vegbanen og fortauet. Bjørn Faraasen, beboer i Lille Prestrudveg, jobbet tidligere som vegingeniør i kommunens tekniske etat. Da krysset skulle bygges om, var han pensjonist, men som både nabo og fagmann sendte han en mail til kommunen for å opplyse dem om ting han syntes ble gjort feil.

– Enten måtte de ha kuttet ut kantsteinen, eller så måtte de satt ned et sluk. Opprinnelig var vegen her bygget med asfaltrenne, sånn at regnvann rant ut i Furubergvegen. Nå blir det liggende store dammer her, sier Faraasen.

HA har fått flere meldinger om krysset. På nettstedet Fiks gata mi la en beboer i området inn følgende melding til kommunen tidlig i august: «Etter at krysset ble ombygd for en del år siden er det alltid problemer med vann etter nedbør. På nordsiden er det sluk som ofte er tett. På sørsiden er det ikke avløp for vannet». Kommunen svarte at de ville se på problemet.

LIGNER ET SVØMMEBASSENG

Når det regner mye, blir krysset forvandlet til en stor dam. Vannet siger sakte ned i grunnen, noe Faraasen forklarer at fører til krakeleringer og store hull.

– Da de gjorde om krysset, oppsto det et nytt lavpunkt. Et lavpunkt som skriker etter et sluk, sier Faraasen.

Det er et sluk på den andre siden av gata, med dette er tett av gjørme. Dessuten har vann som kjent for vane å renne nedover.

På den ene siden av Lille Prestrudveg har asfalten store sår.

– Du slår dekka dine flate hvis du ikke er klar over disse hullene, men dette har oppstått fordi vannet ikke renner unna, sier den tidligere vegingeniøren, som for øvrig mener det er på høy tid å reasfaltere hele Lille Prestrudveg.

JOBBER MED EN LØSNING

Furubergvegen er fylkesveg, og Lille Prestrudveg er kommunal. Kryssombyggingen var det likevel kommunen som sto for, og de store skadene og vanndammene er i Lille Prestrudveg.

Teknisk sjef i Hamar kommune Kjetil Wold Henriksen sier at de er klar over utfordringene i krysset. Han har ikke selv vært der og sett på skadene, men sier de tror feilen ligger i en overvannsledning.

– Utbedringer er bestilt. Så vi har en plan og vil følge opp saken videre til vi har en løsning, sier Henriksen.

Han forteller at det er bestilt ny drenering og et nytt sluk, som blir installert i løpet av kort tid.

– Så naboene i området kan trøste seg med at dette blir ordnet?

– Dette jobber vi med å finne en løsning på, sier Henriksen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00