Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen ligger til behandling i formannskapet onsdag, mens forslaget til ny arealdel først blir offentlig 11. oktober. Da blir det kjent hvilke nye byggeområder for bolig og næring som foreslås tatt inn i planen.

Kommuneplanen går fram til 2030.

Sluttbehandling blir i kommunestyret på nyåret.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00