Det melder TV2.

Tv-kanalen omtaler en dom som 2. juli falt mot en 32 år gammel kvinne i Oslo tingrett.

Hun skal ha mottatt dagpenger i litt over et år. Gjennom et elektronisk meldekort oppga hun selv hvor mange timer hun hadde jobbet og tjent ved siden av støtten hun mottok.

I perioden meldte hun inn at hun jobbet 137 timer, mens retten i stedet konkluderte med at hun hadde jobbet 1036 timer.

Kvinnen ble i Oslo tingrett dømt for grovt bedrageri og for å ha avgitt falsk forklaring. Retten konkluderte med at hun med vilje hadde bedratt Nav for 200.000 kroner.

I en annen lignende dom avgitt 17. juni i år ble en 42 år gammel mann funnet skyldig i å ha svnidlet nav for nærmere 150.000 kroner, med ubetinget fengsel i 40 dager som straff.

Til TV2 sier statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet at misbruk av velferdsordninger er et alvorlig brudd på tilliten mellom staten og befolkningen.

– Penger som kunne vært brukt på mennesker som virkelig trenger det går i stedet i lomma på personer som bevisst jukser og trikser med våre felles velferdsmidler. Dette misbruket går på bekostning av andre tjenester i Nav-systemet, og det er alvorlig, sier Gimse.

Ole Johan Heir er direktør for kontroll og forvaltning i Nav.

– Gjengangeren i disse sakene er at de fleste har jobbet og hatt inntekt uten å informere NAV, sier Heir til TV2.

637 personer ble anmeldt for ha svindlet for til sammen 90 millioner kroner i 2018.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00