I en pressemelding skriver Hias at de forberedende byggearbeidene starter opp i uke 18. I uke 19 starter arbeidet med ledningstrasé.

«Det vil bli noe støy i forbindelse med anleggsarbeidet. Hias beklager de ulempene som arbeidet medfører», skriver Hias’ kommunikasjonssjef Lise Busterud Nordal i en e-post til HA.

Den nye pumpestasjonen bygges ved Hamar vannbehandlingsanlegg, og skal pumpe vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Furuberget høydebasseng. Pumpestasjonen får en grunnflate på ca. 90 kvadratmeter.

LES OGSÅ: Hias investerer 380 millioner kroner i renere vann

Det eksisterende Hamar vannbehandlingsanlegg vil bli lagt ned når Hias’ nye anlegg er satt i drift.

Fakta om anlegget:

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Planlagt anleggsstart: 28. januar 2019.

Planlagt produksjonsstart: Desember 2021.

Kalkulert investeringskostnad: Ca. 350 millioner kroner.

Det nye vanninntaket vil bli liggende på 250 meters dyp, tre km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

Dette skal bygges:

• Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.

• Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m².

• Hias vannbehandlingsanlegg (VBA): Nytt VBA med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2.300 m².

• Mjøsledningen: Overføringsledning mellom nye Hias VBA og Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) i Mjøsa.

• Nedre Furuberget pumpestasjon: Ny pumpestasjon ved Hamar VBA for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m².

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00